Online School
Регистрирани потребители: 22560
DETETO.info
Вход
Регистрирай се!   Забравена парола?
Търси
DETETO.info
Бременност Бебето от 0 до 12 месеца Детето от 1 до 3 години

Полезна информация

Инициативи

Конкурси

Facebook
 

Предучилищната подготовка на детето, I част

1. Какво точно представлява т.нар. предучилищна група? Какви са заниманията на децата? Как минава накратко един ден и каква е натовареността на децата като цяло?

Цялостната подготовка на всички деца, посещаващи детска градина, включително и на тези от подготвителна група, се провеждат по утвърдени от МОМН Държавни образователни изисквания /ДОИ/, Програма за  ДГ - при спазване на съответния хорариум.
Предучилищната група е последният етап от обучението на децата в детска градина. Обхваща децата от 6-7 годишна възраст. Заниманията в детските заведения се провеждат по гореспоменатата програма, одобрена от МОМН и имат за цел да подготвят детето за по-лесното му адаптиране към училищната среда. Застъпени са дейности като БЕЛ, Математика, Обществена и Околна среда, Изобразително изкуство, Музика, Физическа култура и КТБД - съобразени с ДОИ. Повечето детски заведения в страната предлагат и допълнителни дейности, като чуждоезиково обучение, плуване, керамика, танци (спортни или народни), балет, футбол и др.

Как протича един ден в подготвителна група:

Денят започва с прием на децата, свободни игри и сутрешна гимнастика. Следва закуска и подготовка за образователен процес. В зависимост от програмата за деня протичат заниманията, в които децата овладяват знания и умения, необходими им за подготовката за училище. Между основните занимания задължително има моменти на разтоварване и раздвижване на децата, с цел да не се застояват дълго на масите или столчетата. Регламентираните ситуации /обучаващи/ са не повече от три за деня и са комбинирани така, че да са разнообразни по вид и да не натоварват психиката на 6-годишните.
В обучителните ситуации преобладават различни дидактични упражнения и игри, подходящи средства и похвати и независимо от големия по обем материал, който овладяват, децата не се чувстват изморени и натоварени.

По време на работата в подготвителна група водещи принципи са:
 достъпност, игрови мотиви, сюжетни теми, точен алгоритъм за работа;
 системност и последователност;
 научност - чрез точни понятия, поднесени по адекватен за възрастта на децата начин;
 интегриране на всички образователни направления;
 разнообразяване, обогатяване на образователната среда съобразно потребностите на всяко дете.

Обучението и възпитанието в детската градина трябва да води до възможност овладените знания и разнообразни компетентности да могат да се прилагат от децата на практика. Ученето да стане ценност за всяко дете, което се осигурява чрез образователните направления, ядра и съдържание и максимално да удовлетворява познавателните потребности на подрастващите.
В програмата се включват занимания по подготовка за четене и писане. Българският език и математиката са приоритет при планирането и се изучават, съответно, по шест и три пъти седмично. Набляга се на фонематичния анализ, отделянето на срички, разпознаването на гласни и съгласни звукове, осъзнаването на изречението, като самостоятелна смислова единица в свързаната реч, графомоторни упражнения, разказ и преразказ. Тези задачи се вплитат в целия ежедневен процес на обучение. Натовареността е доста голяма, тъй като освен задължителния обем от знания и умения, в дневния режим се включват и упражнения по изписване на цифри и букви, задачи за развитие на мисленето и логиката и още много други.

2. Кои са задължителните знания и умения, които детето трябва да придобие след завършването на предучилищния курс?
 
Обогатеният личен опит и цялостното развитие на децата трябва да доведат до индивидуална готовност на всяко дете за общуване и успешно обучение в училище.
Задължителните знания и умения, които детето трябва да придобие, са: детето трябва да може да държи правилно молива, да е овладяло плавни и ритмични движения с молива, да променя посоката на движение при писане, да има правилна ориентация в листа, устойчиво внимание, умение за концентрация, сравняване и съпоставяне, анализиране на предмети, ситуации и отношения. Детето трябва да може да разказва и преразказва свободно, да разпознава всички звуци и графичните им символи, да може да ги произнася правилно, да открива дума в изречение, да отделя изречение в текст, да открива срички, да различава гласни и съгласни, звучни и беззвучни. По математика трябва да може да разпознава форми, величини, да отделя предмети по съответен признак и да установява равенство и неравенство, да разпознава цифрите от 1 до 10, да борави със знаците > , <, =, - , +, да разпознава и борави с банкноти и монети, да се ориентира правилно в дву- и тримерно пространство и др.

НАРЕДБА № 4 от 18.09.2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка е достъпна на: http://rio-pravo.hit.bg/N-4Predu4ili6tno-70.05.htm. В нея ще намерите подробна информация за придобитите знания и умения на вашето дете след завършване на предучилищната му подготовка.

3. Има ли разлики между предучилищния курс в детската градина и този в училище? Какви са плюсовете и минусите на единия и другия вариант и съответно какво ще посъветваме родителите при техния избор, дали да запишат детето си на предучилищна в детската градина или в училище?
 
Програмният материал, който трябва да овладеят децата в предучилищна възраст /група-клас/, е един и същи и поради тази причина считам, че по отношение на обучението няма разлики. Положителното на подготовката за училище в детските градини е, че децата имат повече време за игра и социални контакти, отколкото в училище. Материалната база в детските градини е съобразена с възрастовите им особености, за разлика от тази в училище.
І-ви вариант - в детските заведения чрез целодневна организация на учебно-възпитателния процес са обхванати деца от 3-7 год. Адаптацията на децата е плавна в рамките на познат детски колектив, овладява се система от познавателни умения и знания, съобразени с индивидуалните и групови възможности. Редуването на обучение и игра прави престоя на децата приятен и желан. Чрез формите на ежедневно общуване с деца и възрастни децата, по естествен път и без особени трудности, овладяват български език и са поставени в среда, близка до домашната. При деца с проблеми могат да се провеждат индивидуални занимания от първа до подготвителна група. Тази организация е предпочитана от родителите заради целодневния престой на децата в детското заведение, както и допълнителните педагогически услуги – чужд език, спорт, танци и др., които не налагат децата да бъдат водени на друго място, за да ползват желана услуга /това изключително много улеснява родителите /. Децата са под наблюдение на медицински сестри и квалифициран педагогически персонал.
ІІ-ри вариант - подготвителната група в училище е за 6-7 годишни деца, с полудневна организация на задължителното предучилищно възпитание. Занятията са по-близко до урочната форма на обучение, които се редуват с междучасия. Няма задължителната следобедна почивка. Престоят в подготвителната група е обвързан с час за вземане. За допълнителните педагогически услуги е необходимо родителят сам да организира осъществяването им, както и развлечения за децата /театри, прожекции на  филми/. В училище подготвителните класове са сформирани от деца с различна степен на познавателно развитие и умения /някои от децата не са посещавали детска градина/, което затруднява изявата на личностните качества на всяко отделно дете. Има родители, които желаят по-рано да формират навици за адаптиране в  среда, близка до изискванията на училището или такава, в които имат възможност да обръщат повече внимание в развитието на децата си. Така е в случаите,  в  които един от семейството не работи, но много пъти децата отиват в подготвителен клас в училище поради липса на места в подготвителните групи на детските градини.
От опита, който имам с извеждане


Изпрати на e-mail  Изпрати на e-mail     Разпечатай  Разпечатай

Коментари

Няма добавени коментари за тази статия
 
infoguide
Архивни броеве
maichinstvo
Архивни броеве
Myki 10

ТОП Видео

Всички

Училище за РОДИТЕЛИ

Добави Изтрий

Анкета

Имаше ли Вашето бебе крусти?

Гласувай Резултати
      WebDesignBG   
Следвайте Списание Майчинство във Viber