Online School
Регистрирани потребители: 22560
DETETO.info
Вход
Регистрирай се!   Забравена парола?
Търси
DETETO.info
Бременност Бебето от 0 до 12 месеца Детето от 1 до 3 години

Полезна информация

Инициативи

Конкурси

Facebook
 

НА ФОКУС: Алберт Айнщайн

TV, Кино & DVD
Кино
 
26 ноември 2016 в 20:15 и по-късно
27 ноември 2016 в 20:15 и по-късно

Da Vinci Learning
На фокус през ноември 2016

Материалите са осигурени от канал “Da Vinci Learning”


НА ФОКУС: Алберт Айнщайн

26 ноември 2016 в 20:15 и по-късно
27 ноември 2016 в 20:15 и по-късно

Блестящ физик, но не особено добър баща, той борави с природата на пространството и времето със същата лекота, с която свири на своята цигулка. Той е слаб ученик, открил изкривяването на светлината и времето, борец за мир, чиито открития се превръщат в основа за създаването на атомната бомба. Алберт Айнщайн е истински учен – със стърчаща във всички посоки коса и изплезен език, пишещ безумни уравнения. Неговите открития водят до създаването на нови източници на енергия и много по-добър стандарт на живот… Носител на Нобеловата награда за физика, гений, който може да си представи една коренно различна Вселена, човек с изострена чувствителност, той превръща науката в изкуство, полагайки основите на съвременната физика.

Алберт Айнщайн прозрял, че основният материал на великите италиански майстори е светлината. И също като при тях, светлината го вдъхновила за неговия шедьовър – Теорията на относителността. Но, какво ПРЕДСТАВЛЯВА ‘относителността’? Нека си представим, че Айнщайн е могъл да пътува върху лъч светлина със скоростта на светлината – една ученическа мечта, която води до удивителното откритие на сложната зависимост между светлина, пространство, маса, време и енергия, преминавайки от най-дребния до най-големия мащаб, свързвайки всичко – от атомите и фотоните до неща, като свръхновите звезди или черните дупки в нещо, което е може би най-известната и съдържателна формула на всички времена - E=mc2.


На фокус през ноември – Алберт Айнщайн!


Малкият Айнщайн - абсолютно и относително

26 ноември 2016 в 20:15

Малкият Айнщайн – E=mc2

26 ноември 2016 в 20:16

За света – Алберт Айнщайн

26 ноември 2016 в 20:18

ПРЕЗНАЗНАЧЕН ЗА: Децата

Германия, 1879 година. В едно бедно семейство се ражда дете, което много скоро ще прояви забележителни способности в областта на математиката, физиката… и дори музиката. Алберт Айнщайн. Айнщайн прозрял, че основният материал на великите италиански майстори е светлината. И също като при тях, светлината го вдъхновила за неговия шедьовър – Теорията на относителността. Той си представял как пътува със скоростта на светлината. Светлината пътува толкова бързо, че за 1 секунда можете да обиколите Земята 8 пъти. Но какво представлява относителността?

Представете си, че имате приятел, който е космонавт и е тръгнал на много дълго пътешествие със скоростта на светлината. След години той се връща, за да разкаже за пътуването си. Най-удивителното е, че нашият приятел няма много за разказване, защото за него е изминал съвсем кратък срок от време. Но при неговото завръщане, ние сме много по-стари и имаме много повече за разказване. При такава скорост на движение в космоса времето в неговия космически кораб е текло много бавно. При относителността времето и пространството могат да се огъват. Само скоростта на светлината е неизменна.
Теорията на Айнщайн обхваща диапазона от най-дребните неща, като атомите, до най-големите, като звездите свръхнова… или черните дупки.


Малкият Айнщайн – Бърз като светлината

26 ноември 2016 в 20:24

Малкият Айнщайн – илюминиран атом

26 ноември 2016 в 20:26

Имало едно време…Откривателите - Айнщайн

26 ноември 2016 в 20:30

ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА: Децата

Времето на Айнщайн е време на велики открития във физиката – за движението на молекулите и електроните.

Айнщайн си е представял как пътува със скоростта на светлината. При това положение човек би останал без светлина, тъй като светлината не би се движила спрямо човека. Айнщайн разбирал, че е невъзможно да се установи абсолютното движение на един обект. Земята се върти около Слънцето, но то на свой ред се движи в нашата галактика.

Някои учени смятали, че нашата Вселена е пълна с етер, в който се движат планетите. Но, Айнщайн прозрял и това, че светлината притежава сила. Тя се състои от частици, наречени фотони, които произвеждат ток. Айнщайн открил, че масата се превръща в енергия по известната формула E=mc2.

След това се появила Теорията на Айнщайн за относителността. Айнщайн си представял, че пътува в ракета със скоростта на светлината. Времето в ракетата почти ще спре, така че той няма да остарее почти никак, докато ако беше останал на Земята, щеше да остарее с 40 години. Така Айнщайн прави извода, че времето е относително.

Годината е 1905. Айнщайн публикува серия от статии, които стават център на научни дебати по цял свят. Но, на път е следващата, още по-мащабна теория - теорията, която обединява електромагнетизма и гравитацията.

Малкият Айнщайн – Супер молекула

26 ноември 2016 в 20:56

60-секундни приключения по астрономия - Специалната теория на относителността

26 ноември 2016 в 20:57

Всичко и нищо - Всичко

26 ноември 2016 в 21:00

ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА: Възрастните

Представете си, че нашето Слънце е с размерите само на зрънце пясък. Нашето Слънце е само една от множеството звезди. Само в нашата Галактика на Млечния път около него има над двеста милиарда звезди. Нашето Слънце е просто една прашинка в огромния плаж на звездите. Но, Галактиката на Млечния път на свой ред е само една от стоте милиарда галактики, разпръснати в Космоса. Изчисленията сочат, че във Вселената има повече звезди, отколкото са зърната пясък във всички плажове по света.

Размерът и мащабите на Вселената са впечатляващи. Но, това което е забележително дори за науката, е че човекът е успял да разбере толкова много за нея. От нашата наблюдателна точка, която се намира на една миниатюрна прашинка, въртяща се около това зрънце пясък, ние сме успели да установим размера и формата на всички тези плажове. Това е може би едно от най-великите постижения на човека и ние ще ви разкажем как е станало това. Филмът е удивителен разказ за това как сме се взирали нагоре към звездите от нашата отдалечена и незабележима наблюдателница и как сме се добрали до формата, размера и източника на всичко, което ни заобикаля. Това е разказ за това как сме постигнали познание за най-големия мащаб на действителността. Това е разказ за ‘Всичко’.

и

Великите – Алберт Айнщайн

27 ноември 2016 в 20:18

Малкият Айнщайн – Танцуващи частици

27 ноември 2016 в 20:23

Малкият Айнщайн – Ток от светлина

27 ноември 2016 в 20:24

Малкият Айнщайн – Невидима сила

27 ноември 2016 в 19:26

Изумителни постижения - Алберт Айнщайн - светлина, пространство и време

27 ноември 2016 в 20:30

ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА: Децата

Барон Мюнхаузен е превърнал театъра в поп-дискотека. Всички се клатят в такт с музиката и светлината, цветовете и строб ефектите са изумителни. Въпросът, който възниква, касае същността на самата светлина. Появява се Алберт Айнщайн, възседнал облак от фотони, за да разкаже как мечтата на едно момче от началното училище е довела до откритието на най-удивителното явление във Вселената…

Айнщайн разкрива удивителната зависимост между светлината, пространството, времето и енергията. Но, благодарение на тези неща, човекът получава възможност да създаде най-мощното оръжие за масово унищожение в света. Айнщайн смята, че той е виновен за това, но Баронът го убеждава да предприеме едно пътуване до звездите, за да изпита последствията на временното разширение. След завръщането му от дългия път двамата откриват много промени и получават странно посрещане.

60-секундни приключения по астрономия – Тъмна материя

27 ноември 2016 в 20:54

ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА: Децата

Какъв е проблемът с ‘тъмната материя’? През 30-те години на миналия век швейцарският астроном Фриц Цвики забелязва, че групите от галактики се движат много по-бързо, отколкото предполага тяхната маса. Това го кара да предположи, че някъде там трябва да има допълнителна маса, някакъв вид тъмна невидима материя, която се плацика из Вселената. Проблемът е как да се докаже това, тъй като за разлика от други тъмни обекти, този е напълно прозрачен. Но, това дава друга идея на Цвики.

Според теорията на Айнщайн за всеобщата относителност, колкото повече маса притежава един обект, толкова повече той се уголемява и деформира предметите, които могат да се видят през него. Следователно, като изследваме деформацията на далечните галактики, можем да изчислим дали между тях и нас няма някаква допълнителна маса. Но, тъй като ние не можем да видим, докоснем или претеглим тази маса, не е учудващо, че не можем да си представим как изглежда тя. Ето в какво се състои проблемът с ‘тъмната материя’. По-голямата част от масата във Вселената е изградена от нея, но когато въпросът опре до подробности, ние продължаваме да сме в неведение.

60-секундни приключения по астрономия – Тъмна енергия

27 ноември 2016 в 20:55

Малкият Айнщайн – Червейни дупки

27 ноември 2016 в 20:56

60-секундни приключения по астрономия – Парадокс на дядото

27 ноември 2016 в 20:58

Всичко и нищо - Нищо

27 ноември 2016 в 21:00

ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА: Възрастните

Какво представлява нищото? Това е един изключително труден въпрос, тъй като когато си помислим за него, винаги ни изглежда, че там има нещо. Изглежда почти невъзможно да се освободим от нещата. Дори само опитът да си представим реалното ‘нищо’ изглежда невъзможна задача. Но, въпросът не е само философски. Ако си представим една кутия… какво ще стане, ако извадим всичко от нея – всичкия въздух, всичката прах, всички атоми, докато не остане абсолютно нищо? Какво остава тогава във вътрешността на кутията? Дали това действително е ‘нищо’?

Защо този въпрос има значение? Празнотата е нещото, от което е изградена почти цялата Вселена. Дори атомите, от които са съставени нашите тела и физическият свят, който ни заобикаля, са съставени в по-голямата си част от празно пространство.

Филмът ни разказва историята за това как сме започнали да разбираме какво представлява празното пространство или вакуума, празнотата и простичко казано – Нищото. Това е филм за реалността в най-далечните предели на човешкото възприятие – мястото, където се пазят най-големите тайни на Вселената. Този филм показва как, с помощта на изобретателни технологии, човекът се е издигнал над физическите си сетива и е намерил начини да разбере и да изследва и най-малките частици от Вселената. Днес ние смятаме, че в Нищото се пазят най-големите тайни на Природата. Нищото може да обясни дори какъв е смисълът на нашето съществувание. А това се дължи на факта, че доколкото ни е известно, цялата Вселена се е зародила преди около 14 милиарда години от Нищото.

Повече за Алберт Айнщайн и за други велики учени можете да научите по канал “Da Vinci Learning” или на уебстраницата на “Da Vinci Learning”: http://www.davinci-learning.com/bg 
infoguide
Архивни броеве
maichinstvo
Архивни броеве
Myki 10

ТОП Видео

Всички

Училище за РОДИТЕЛИ

Добави Изтрий

Анкета

Имаше ли Вашето бебе крусти?

Гласувай Резултати
      WebDesignBG   
Следвайте Списание Майчинство във Viber